Khi bắt đầu học tiếng Anh hoặc muốn nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ, việc hiểu và thực hành cấu trúc ngữ pháp là một phần quan trọng. Trong tiếng Anh, có nhiều cấu trúc ngữ pháp khác nhau, mỗi cấu trúc có ý nghĩa và cách sử dụng riêng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cấu trúc very, little và cách sử dụng nó trong ngữ cảnh khác nhau.

Mục Lục

1. Các cấu trúc very trong tiếng Anh

Cấu trúc very trong tiếng Anh được sử dụng để làm nổi bật, tăng cường, hoặc mô tả mức độ của một tính từ hoặc trạng từ. Dưới đây là một số cấu trúc phổ biến sử dụng very trong tiếng Anh:

Very + tính từ

Đây là cách phổ biến nhất để sử dụng very. Chúng ta thêm very trước một tính từ để tạo sự tăng cường về mức độ. 

Ví dụ: very happy (rất vui), very tall (rất cao), very difficult (rất khó).

Very + trạng từ

Chúng ta có thể sử dụng very trước một trạng từ để tạo sự tăng cường về mức độ của hành động. 

Ví dụ: He runs very quickly (Anh ấy chạy rất nhanh), She speaks very softly (Cô ấy nói rất nhẹ).

Very much + động từ

Cấu trúc này thường đi kèm với một động từ và thể hiện mức độ của hành động đó. 

Ví dụ: I like swimming very much (Tôi rất thích bơi), She dislikes coffee very much (Cô ấy rất ghét cà phê).

Các cấu trúc very thường gặp
Các cấu trúc very thường gặp

Not very + tính từ hoặc trạng từ

Chúng ta thêm not very trước một tính từ hoặc trạng từ để diễn đạt mức độ thấp hoặc không quá. 

Ví dụ: not very interesting (không quá thú vị), not very often (không thường xuyên).

Very + many/few/little

Chúng ta có thể sử dụng cấu trúc very little/ many/few để tăng cường mức độ số lượng. 

Ví dụ: very many books (rất nhiều sách), very few people (rất ít người), very little time (rất ít thời gian).

Too + very + tính từ/trạng từ

Khi chúng ta muốn diễn đạt mức độ quá cao hoặc quá thấp, chúng ta có thể sử dụng too cùng với very. 

Ví dụ: It’s too very hot today (Hôm nay quá nóng), She’s too very tired (Cô ấy quá mệt).

 

XEM THÊM: Động từ to be trong tiếng Anh: Các loại biến thể và cách dùng

2. Các cấu trúc little trong tiếng Anh

Cấu trúc little trong tiếng Anh thường được sử dụng để thể hiện mức độ hoặc lượng của một tính chất hoặc trạng thái nào đó. Dưới đây là một số cấu trúc thường sử dụng little trong tiếng Anh:

Little + tính từ

Cấu trúc này thể hiện mức độ của tính chất hoặc trạng thái. 

Ví dụ: little progress (tiến bộ ít), little effort (cố gắng ít), little interest (quan tâm ít).

Cấu trúc Very little + tính từ

Cấu trúc very little sử dụng để nhấn mạnh mức độ nhỏ hoặc ít của tính chất hoặc trạng thái. 

Ví dụ: very little time (thời gian rất ít), very little money (tiền rất ít).

A little + tính từ

Ngược lại, a little thể hiện mức độ nhỏ hoặc ít, nhưng vẫn thể hiện sự tồn tại hoặc sự lý tưởng. 

Ví dụ: a little knowledge (kiến thức một chút), a little hope (hy vọng một chút).

Little + không đếm được

Khi sử dụng với không đếm được, little có nghĩa ít. 

Ví dụ: There is little water in the bottle (Có ít nước trong chai).

Các cấu trúc little thường gặp
Các cấu trúc little thường gặp

Little + danh từ đếm được

Khi kết hợp với danh từ đếm được, little thể hiện sự khan hiếm hoặc ít số lượng của đối tượng đó. 

Ví dụ: There are little apples on the tree (Có ít quả táo trên cây).

Too + little + tính từ/danh từ

Khi bạn muốn diễn đạt rằng mức độ hoặc số lượng quá ít hoặc không đủ, bạn có thể sử dụng too little. 

Ví dụ: There is too little time to finish the project (Có quá ít thời gian để hoàn thành dự án), She has too little money to buy a new car (Cô ấy có quá ít tiền để mua chiếc xe mới).

With little effort

Cấu trúc này thể hiện việc làm một cách dễ dàng hoặc không tốn nhiều công sức. 

Ví dụ: She passed the exam with little effort (Cô ấy thi đỗ bằng việc không tốn nhiều công sức).

 

XEM THÊM: Các giới từ trong tiếng Anh: Vị trí, phân loại và ví dụ

3. Bài tập cấu trúc very little trong tiếng Anh

Bài tập 1: Hoàn thành các câu sau bằng cách sử dụng cấu trúc very little

 1. He had ________ experience in cooking, but he decided to open a restaurant.
 2. She showed ________ interest in the subject, so the teacher was concerned.
 3. We have ________ time left to complete the project; it’s due tomorrow.
 4. I had ________ knowledge of the city, so I got lost easily.
 5. The price of the car was reduced, but there’s still ________ demand for it.

Bài tập 2: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh sử dụng cấu trúc very little

 1. you / spend / can / here / money / very little
 2. opportunity / we / have / travel / to / very little / this year
 3. for / taste / dishes / he / different / has / from / very little / mine
 4. progress / project / very little / on / they / the / made
 5. attention / teacher’s / very little / the / students / paid / in class

 

Đây là một số bài tập liên quan đến cấu trúc very little trong tiếng Anh. Những bài tập này giúp bạn rèn luyện việc sử dụng cấu trúc này trong các tình huống thực tế. Hãy cùng thử sức và kiểm tra khả năng sử dụng cấu trúc very và little trong văn viết và cách giao tiếp của bạn.

 

Trong bài viết này, chúng ta đã cùng tìm hiểu về cấu trúc very little trong tiếng Anh, cách sử dụng nó, và xem xét một số ví dụ minh họa để hiểu rõ hơn về cách thực hiện trong giao tiếp hàng ngày. Hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn đã có cái nhìn rõ ràng hơn về very little và sẽ tự tin hơn khi sử dụng nó trong bất kỳ tình huống nào. Chúc bạn thành công trong việc học tiếng Anh!

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng kí tư vấn

  SET Global cam kết bảo mật thông tin của quý anh/chị

  This will close in 0 seconds