Trong quá trình học, việc sử dụng tính từ sở hữu trong tiếng Anh là một khía cạnh quan trọng. Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng cấu trúc câu tiếng Anh và truyền đạt ý nghĩa một cách rõ ràng. Trong bài viết này, SET Global cùng các bạn tìm hiểu về tính từ sở hữu trong tiếng Anh là gì? Cách dùng và các bài tập liên quan.

Mục Lục

1. Tính từ sở hữu trong tiếng Anh là gì?

Tính từ sở hữu trong tiếng Anh (possessive adjectives) là những từ được sử dụng để chỉ sự sở hữu hoặc quan hệ giữa một người hoặc vật với một người hoặc vật khác. Chúng thường được đặt trước danh từ để mô tả người sở hữu hoặc quan hệ sở hữu. Tính từ sở hữu thay đổi tùy theo ngôi và số của danh từ mà nó mô tả.

Tính từ sở hữu (possessive adjectives) + Danh từ (nouns)

Ví dụ: This is my car. (Đây là xe của tôi.)

His name is John. (Tên anh ấy là John.)

Her dog is friendly. (Con chó của cô ấy thân thiện.)

Định nghĩa về tính từ sở hữu trong tiếng anh
Định nghĩa về tính từ sở hữu trong tiếng anh

2. Các loại tính từ sở hữu trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, có các loại tính từ sở hữu khác nhau tùy thuộc vào ngôi và số của danh từ mà chúng mô tả. Dưới đây là danh sách các loại tính từ sở hữu trong tiếng Anh:

Ngôi Đại từ nhân xưng  Tính từ sở hữu Nghĩa Ví dụ
Thứ nhất (số ít) I My Của tôi This is my book. (Đây là cuốn sách của tôi.)
Thứ nhất (số nhiều) We Our Chúng ta Our teacher is very knowledgeable. (Giáo viên của chúng tôi rất hiểu biết.)
Thứ 2 (số ít) You Your Của bạn Is this your car? (Đây có phải là xe của bạn?)
Thứ 2 (số nhiều) You Của các bạn Are these your pens? (Đây có phải là những cái bút của các bạn?)
Thứ 3 (số ít) He His Của anh ấy His name is John. (Tên anh ấy là John.)
She Her Của cô ấy Her dress is white. (Chiếc váy của cô ấy màu trắng).
It Its Của nó The tree has lost its leaves. (Cây đã rụng lá.)
Thứ 3 (số nhiều) They Their Của họ Those are their bicycles. (Đó là những chiếc xe đạp của họ.)

 

                    Xem thêm: Sau tính từ là loại từ gì? Các loại tính từ trong tiếng Anh?

Phân loại các tính từ sở hữu trong tiếng Anh
Phân loại các tính từ sở hữu trong tiếng Anh

3. Cách sử dụng tính từ sở hữu trong tiếng Anh

– Tính từ sở hữu được đặt trước danh từ để chỉ sự sở hữu hoặc quan hệ giữa người hoặc vật với người hoặc vật mới. Nó giúp bạn xác định người sở hữu hoặc quan hệ sở hữu một cách rõ ràng.

– Tính từ sở hữu phụ thuộc vào ngôi của danh từ mà nó mô tả, không bị ảnh hưởng bởi số lượng của danh từ (danh từ số ít hay số nhiều). Không có mạo từ a/an/the. 

– Trong tiếng Anh, không sử dụng tính từ sở hữu trực tiếp trước danh từ không đếm được (uncountable nouns). Thay vào đó, chúng ta sử dụng các cụm từ như “of + danh từ” để diễn tả quan hệ sở hữu. Ví dụ:

The color of her eyes is blue. (Màu mắt của cô ấy là xanh.)

I love the taste of this cake. (Tôi thích hương vị của chiếc bánh này.)

Cách dùng tính từ sở hữu trong tiếng Anh
Cách dùng tính từ sở hữu trong tiếng Anh

4. Phân biệt tính từ sở hữu và đại từ sở hữu

Tính từ sở hữu (Possessive Adjectives) và đại từ sở hữu (Possessive Pronouns) là hai khái niệm khác nhau trong tiếng Anh, dù chúng có thể có cách dùng gần giống nhau. Dưới đây là sự phân biệt giữa hai khái niệm này để tránh nhầm lẫn:

 

Đại từ nhân xưng Tính từ sở hữu Đại từ sở hữu
I

You

We

They

He

She

It

My

Your

Our

Their

His

Her

Its

Mine

Yours

Ours

Theirs

His

Hers

_

Cách dùng – Tính từ sở hữu được sử dụng để chỉ sở hữu hoặc quan hệ giữa người hoặc vật với người hoặc vật khác.

– Tính từ sở hữu luôn đi kèm với danh từ và đặt trước danh từ.

– Đại từ sở hữu được sử dụng để thay thế danh từ và chỉ sở hữu hoặc quan hệ giữa người hoặc vật với người hoặc vật khác.

– Chúng được sử dụng mà không cần đi kèm với danh từ.

Ví dụ This is my book. (Đây là cuốn sách của tôi.)

Is this your car? (Cái này có phải là xe của bạn?)

The red pen is mine. (Cái bút màu đỏ là của tôi.)

Is this book yours? No, it’s theirs. (Cuốn sách này của bạn à? Không, nó là của họ.)

 

                    Xem thêm: Tính từ ngắn trong tiếng Anh: Định nghĩa, cách nhận biết

5. Bài tập về tính từ sở hữu trong tiếng Anh

Điền các tính từ sở hữu my, our, their, your, his, her, its phù hợp vào chỗ trống

He lost ____ keys. 

She found ____ book on the shelf. 

The cat licked ____ fur. 

We are going to visit ____ grandparents. 

They are playing with ____ friends. 

Is this ____ car or ____ car? 

I can’t find ____ phone anywhere. 

Đáp án:

This is my house.

Is this your pen?

He lost his keys.

She found her book on the shelf.

The cat licked its fur.

We are going to visit our grandparents.

They are playing with their friends.

Is this your car or his car?

I can’t find my phone anywhere.

 

Trong bài viết này, chúng ta đã cùng khám phá sâu hơn về tính từ sở hữu trong tiếng Anh, từ những nguyên tắc cơ bản cho đến những trường hợp sử dụng đặc biệt và gợi ý những cách thức ứng dụng thực tế. Bằng cách nắm vững tính từ sở hữu, bạn sẽ có khả năng tạo ra những câu văn sắc nét, mô tả một cách chính xác và thu hút sự chú ý của người đọc.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng kí tư vấn

    SET Global cam kết bảo mật thông tin của quý anh/chị

    This will close in 0 seconds