Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hiện nay, tiếng Anh công sở là một công cụ cần thiết cho việc giao tiếp, đặc biệt là môi trường văn phòng. Dưới đây là 100+ từ vựng và mẫu câu tiếng Anh giao tiếp văn phòng thông dụng nhất mà bạn cần ghi nhớ phục vụ cho công việc của mình, cùng SET GLOBAL tìm hiểu nhé!

Mục Lục

1. Các từ vựng tiếng Anh giao tiếp văn phòng thông dụng

Dưới đây là một số từ vựng tiếng Anh giao tiếp văn phòng theo từng chủ đề thông dụng nhất:

1.1. Từ vựng tiếng Anh giao tiếp văn phòng chủ đề cuộc họp

Agenda : Chương trình họp

Minutes : Biên bản họp

Chairperson : Người chủ trì cuộc họp

Attendees : Người tham dự

Action items : Công việc cần làm sau họp

Introduction : giới thiệu

Discussion : thảo luận

Presentation : trình bày

Q&A : hỏi và đáp

Agenda : chương trình họp

Minutes : biên bản

action items : các mục đề nghị thực hiện

follow up : theo dõi

quorum : đại biểu đủ số

Tiếng Anh văn phòng dùng trong các cuộc họp

             Xem thêm: Bí quyết tự học Toeic tại nhà hiệu quả

1.2. Từ vựng tiếng Anh giao tiếp qua điện thoại

Hold on: Vui lòng đợi chút

Transfer: Chuyển tiếp cuộc gọi

Voicemail: Hộp thư thoại

Extension number: Số máy nội bộ

Receptionist: Lễ tân

Extension (số máy lẻ)

Caller ID (màn hình đầu số)

1.3. Từ vựng tiếng Anh giao tiếp qua email

Subject line: Dòng chủ đề

CC: Sao chép email

BCC: Sao chép ẩn danh

Attachment: Tệp đính kèm

Signature: Chữ ký

Salutation (lời chào hỏi)

Attachment (tệp đính kèm)

Forward (chuyển tiếp)

CC (sao chép)

BCC (sao chép ẩn danh)

Signature (chữ ký)

Follow-up (theo dõi)

1.4. Giao tiếp với khách hàng:

Inquiry (hỏi về sản phẩm/dịch vụ)

Complaint (phàn nàn)

Feedback (phản hồi)

Customer service (dịch vụ khách hàng)

Satisfaction (sự hài lòng)

Loyalty (sự trung thành)

1.5. Giao tiếp trong quản lý dự án:

Scope (phạm vi)

Budget (ngân sách)

Risk (rủi ro)

Milestone (mốc quan trọng)

Deliverable (sản phẩm cuối cùng)

Resource (nguồn lực)

 

Trên đây chỉ là một số từ vựng cơ bản, tùy vào từng trường hợp cụ thể, bạn có thể sử dụng các từ vựng khác phù hợp để truyền đạt thông điệp của mình một cách chính xác và hiệu quả hơn.

2. Một số mẫu câu tiếng Anh giao tiếp văn phòng cơ bản thông dụng

2.1. Các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp văn phòng với khách hàng/đối tác

– Introduction (Giới thiệu):

Nice to meet you. (Rất vui được gặp bạn.)

Let me introduce myself. My name is [your name]. (Cho phép tôi giới thiệu bản thân. Tôi là [tên của bạn].)

I would like to introduce you to [name of person]. (Tôi muốn giới thiệu bạn với [tên của người đó].)

Tiếng anh văn phòng giúp giao tiếp với đối tác khách hàng

Tiếng anh văn phòng giúp giao tiếp với đối tác khách hàng

– Discussing Business (Thảo luận về công việc):

We are interested in

. (Chúng tôi quan tâm đến [sản phẩm/dịch vụ].)

Can you tell me more about your company? (Bạn có thể cho tôi biết thêm về công ty của bạn được không?)

What is your budget for this project? (Ngân sách của bạn cho dự án này là bao nhiêu?)

How soon can you deliver the goods? (Bạn có thể giao hàng sớm nhất là bao lâu?)

– Making Offers (Đưa ra đề nghị):

We can offer you a discount on

. (Chúng tôi có thể đưa ra mức giảm giá cho bạn trên [sản phẩm/dịch vụ].)

Would you be interested in a partnership? (Bạn có quan tâm đến việc hợp tác không?)

We can provide you with a sample for testing purposes. (Chúng tôi có thể cung cấp một mẫu để kiểm tra.)

If you place an order today, we can guarantee delivery by next week. (Nếu bạn đặt hàng ngay hôm nay, chúng tôi có thể đảm bảo giao hàng vào tuần tới.)

– Negotiation (Đàm phán):

Can you offer a better price? (Bạn có thể đưa ra giá tốt hơn được không?)

We are willing to compromise on the terms. (Chúng tôi sẵn sàng thỏa hiệp về các điều khoản.)

What is the minimum order quantity? (Số lượng đặt hàng tối thiểu là bao nhiêu?)

Let’s discuss the details further. (Hãy cùng nhau thảo luận chi tiết hơn.)

– Closing the Deal (Kết thúc giao dịch)

It was a pleasure doing business with you. (Rất vui được làm việc với bạn.)

We look forward to a successful partnership. (Chúng tôi mong muốn có một mối quan hệ hợp tác thành công.)

I will send you the contract for your review. (Tôi sẽ gửi cho bạn hợp đồng để bạn xem xét.)

Please let me know if you have any questions. (Xin vui lòng cho tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.)

2.2. Các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp văn phòng giới thiệu sản phẩm

– Let me introduce you to our latest product, which is a game-changing solution for your business. (Hãy để tôi giới thiệu với bạn sản phẩm mới nhất của chúng tôi, đó là một giải pháp mang tính đột phá cho doanh nghiệp của bạn.)

 

 – Our new product is designed to meet the needs of modern consumers who demand convenience and efficiency. (Sản phẩm mới của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại yêu cầu sự tiện lợi và hiệu quả.)

 

– This product is the result of years of research and development, and we believe it will revolutionize the industry. (Sản phẩm này là kết quả của nhiều năm nghiên cứu và phát triển, và chúng tôi tin rằng nó sẽ cách mạng hóa ngành công nghiệp.)

 

– Our product has been tested rigorously to ensure top-notch quality and performance. (Sản phẩm của chúng tôi đã được kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng và hiệu suất tốt nhất.)

 

– With our product, you can expect to see significant improvements in your productivity and efficiency. (Với sản phẩm của chúng tôi, bạn có thể mong đợi thấy những cải thiện đáng kể về năng suất và hiệu quả làm việc.)

 

– Our product comes with a range of features and benefits that set it apart from the competition. (Sản phẩm của chúng tôi đi kèm với một loạt tính năng và lợi ích giúp nó nổi bật so với các sản phẩm cạnh tranh.)

 

– We believe that our product is the best in the market, and we are confident that it will meet and exceed your expectations. (Chúng tôi tin rằng sản phẩm của chúng tôi là tốt nhất trên thị trường, và chúng tôi tự tin rằng nó sẽ đáp ứng và vượt qua mong đợi của bạn.)

2.3. Các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp với đồng nghiệp

Khi làm việc trong môi trường văn phòng, kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh không chỉ cần thiết để trao đổi với đối tác mà còn để giao tiếp với đồng nghiệp. Dưới đây là một số mẫu câu Tiếng Anh cho dân công sở khi giao tiếp với đồng nghiệp:

– Can you help me with this project?

(Bạn có thể giúp tôi với dự án này không?)

– Thanks for your hard work on this project.

(Cảm ơn bạn đã làm việc chăm chỉ trên dự án này.)

– Do you have any updates on the project?

(Bạn có cập nhật nào mới về dự án không?)

– Let’s touch base later to discuss the progress.

(Hãy bàn về tiến độ sau.)

Các mẫu câu tiếng Anh văn phòng thông dụng khi giao tiếp với đồng nghiệp
Các mẫu câu tiếng Anh văn phòng thông dụng khi giao tiếp với đồng nghiệp

– Sorry for the delay in getting back to you.

(Xin lỗi vì đã trả lời bạn chậm trễ.)

– Could you please clarify what you meant by that?

(Bạn có thể giải thích rõ hơn về ý của bạn được không?)

– I’m not sure I understand what you’re saying.

(Tôi không chắc tôi hiểu bạn đang nói gì.)

– Would you like to grab lunch together today?

(Bạn có muốn đi ăn trưa cùng nhau hôm nay không?)

– Let’s schedule a meeting to discuss this further.

(Hãy lên lịch một cuộc họp để bàn về điều này thêm.)

– Can you give me a hand with this task?

(Bạn có thể giúp tôi một tay với công việc này không?)

 

Một số mẫu câu trên giúp bạn có thể giao tiếp hiệu quả và tạo ra mối quan hệ tốt hơn với đồng nghiệp trong môi trường làm việc.

2.4. Các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp văn phòng khi thảo luận, đưa ra ý kiến

– Các mẫu câu giao tiếp để trình bày ý kiến cá nhân

I think we should consider… (Tôi nghĩ rằng chúng ta nên xem xét…)

In my opinion,… (Trong ý kiến của tôi,…)

From my perspective,…(Từ quan điểm của tôi,…)

If I may interject,…(Nếu tôi được phép can thiệp,…)

To build on what has already been said,…(Để xây dựng trên những gì đã được nói,…)

I’d like to add that…(Tôi muốn thêm vào rằng…)

If I understand correctly,…(Nếu tôi hiểu đúng,…)

Correct me if I’m wrong, but…(Chỉnh sửa tôi nếu tôi sai, nhưng…)

I see your point, but…(Tôi hiểu quan điểm của bạn, nhưng…)

Let me play devil’s advocate for a moment…(Cho phép tôi làm vai trò của người đấu tranh với quỷ một chút…)

Can you elaborate on that?(Bạn có thể giải thích thêm về điều đó không?)

What do you think about…?(Bạn nghĩ gì về…?)

If I may offer a suggestion,…(Nếu tôi được phép đưa ra một gợi ý,…)

Let’s brainstorm some ideas…(Hãy cùng nhau đưa ra một số ý tưởng…)

Perhaps we could try…(Có lẽ chúng ta có thể thử…)

– Mẫu câu giao tiếp thể hiện sự đồng tình

I agree with you on that point. (Tôi đồng ý với bạn về điểm đó.)

That’s exactly what I was thinking. (Đó chính xác là những gì tôi đang nghĩ.)

I couldn’t agree with you more.(Tôi không thể đồng ý với bạn hơn được nữa.)

Absolutely! (Tuyệt đối!)

You’re right. (Bạn đúng.)

– Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp thể hiện sự không đồng tình

I’m afraid I have to disagree with you on that. (Tôi e rằng tôi không đồng ý với bạn về điều đó.)

I see your point, but I don’t think I agree. (Tôi hiểu quan điểm của bạn, nhưng tôi không nghĩ mình đồng ý.)

I’m sorry, but I have a different opinion. (Tôi xin lỗi, nhưng tôi có quan điểm khác.)

I’m not sure I see it the same way. (Tôi không chắc tôi nhìn nhận vấn đề theo cách của bạn.)

I respectfully disagree. (Tôi tôn trọng nhưng không đồng ý.)

 

Những mẫu câu trên sẽ giúp bạn thể hiện quan điểm của mình trong các buổi thảo luận văn phòng một cách lịch sự và chuyên nghiệp.

 

3. Các mẹo khi học tiếng Anh giao tiếp văn phòng nơi công sở

Để có thể tự tin và đạt hiệu quả cao thì bạn có thể áp dụng một số mẹo khi học tiếng Anh giao tiếp sau:

Luyện nghe và phát âm: Để có thể giao tiếp tiếng Anh công sở hiệu quả, bạn cần luyện nghe và phát âm chuẩn. Hãy nghe nhiều bài nói chuyện, xem phim, nghe nhạc bằng tiếng Anh và cố gắng lặp lại những gì nghe được để cải thiện phát âm.

Học từ vựng chuyên ngành: Trong môi trường văn phòng, có rất nhiều từ vựng chuyên ngành cần phải biết để có thể giao tiếp một cách chuyên nghiệp. Tìm hiểu và học các từ vựng liên quan đến lĩnh vực của bạn.

Luyện tập viết email: Viết email là một phần quan trọng của tiếng Anh giao tiếp văn phòng. Hãy cố gắng luyện tập viết email tiếng Anh một cách chính xác và chuyên nghiệp.

Mẹo nào giúp học Tiếng anh văn phòng nhanh hơn

Mẹo nào giúp học Tiếng anh văn phòng nhanh hơn

Tham gia các lớp học tiếng Anh chuyên ngành: Nếu bạn có cơ hội, hãy tham gia các lớp học tiếng Anh chuyên ngành để cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh trong môi trường văn phòng.

Thực hành giao tiếp thường xuyên: Thực hành giao tiếp tiếng Anh thường xuyên là cách tốt nhất để cải thiện kỹ năng của bạn. Hãy tìm cơ hội để giao tiếp với người bản ngữ hoặc các đồng nghiệp của bạn để tăng cường kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của mình.

Xem các video hướng dẫn trên mạng: Internet có rất nhiều tài liệu học tiếng Anh giao tiếp văn phòng, từ video hướng dẫn đến các tài liệu viết. Tìm kiếm và sử dụng các tài liệu này để học tập và cải thiện kỹ năng của mình.

           Xem thêm: Học tiếng Anh để đi du học Mỹ, Úc, Canada cấp tốc tại Hà Nội

Tự tin và cởi mở: Cuối cùng, hãy luôn tự tin và cởi mở khi giao tiếp tiếng Anh. Đừng sợ mắc lỗi hoặc nói sai, hãy học từ những sai lầm và tiếp tục cố gắng để cải thiện kỹ năng của mình.

Trong môi trường làm việc hiện đại ngày nay, khả năng giao tiếp tiếng Anh là điều cần thiết đối với bất kỳ ai muốn thành công trong công việc. Với những kiến thức và mẫu câu tiếng Anh giao tiếp văn phòng trong bài viết này, hy vọng sẽ giúp bạn tự tin hơn khi thực hiện các hoạt động giao tiếp hàng ngày tại nơi làm việc. Chúc bạn thành công. 

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng kí tư vấn

    SET Global cam kết bảo mật thông tin của quý anh/chị

    This will close in 0 seconds