Chuẩn bị một mẫu câu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh ấn tượng là một kỹ năng quan trọng khi tiếp cận phỏng vấn. Trong bài viết này, SET Global sẽ cung cấp các mẫu câu phổ biến giúp bạn tự tin và thành công trong việc giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh trong bất kỳ tình huống phỏng vấn nào. Hãy cùng tìm hiểu và áp dụng ngay những kỹ năng này để nâng cao cơ hội thành công trong sự nghiệp.

Mục Lục

1. Hướng dẫn format giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh chuẩn

1.1. Bắt đầu bằng lời chào

Nếu bạn đang giới thiệu bản thân trong tình huống chính thức như phỏng vấn, hãy sử dụng “Good morning/afternoon” tùy thuộc vào thời gian của ngày.

Nếu là tình huống không chính thức, bạn có thể sử dụng “Hello” hoặc “Hi”.

Một câu chào bằng tiếng Anh với phong thái bình tĩnh, tự tin chắc chắn sẽ tạo ấn tượng tốt đến nhà tuyển dụng
Một câu chào bằng tiếng Anh với phong thái bình tĩnh, tự tin chắc chắn sẽ tạo ấn tượng tốt đến nhà tuyển dụng

1.2. Tự giới thiệu

Dùng câu ngắn gọn để nêu tên và thông tin cá nhân:

My name is …….. and I am [tuổi của bạn].

I am [tuổi của bạn] years old.

My age is [tuổi của bạn].

I have just turned [tuổi của bạn] hoặc I am turning [số tuổi sắp tới].

Ví dụ:

I am turning thirty next month, and I’m planning a small celebration.

She is turning twenty-five in a few weeks, and we’re going to have a party for her.

He is turning forty soon, and he’s excited about entering a new chapter of life.

Nếu trong tình huống công việc, bạn có thể cung cấp chức danh và công ty hiện tại của mình: “I am currently working as a [chức danh] at [tên công ty].”

1.3. Đưa ra thông tin về quê hương và học vấn

I am originally from [tên quê quán].

I come from [tên quê quán].

Currently, I am living in [tên nơi ở hiện tại].

I reside in [tên nơi ở].

I am originally from [tên quốc gia], but I have been living in [tên thành phố hoặc quốc gia hiện tại] for [số năm].”

I graduated from [tên trường đại học hoặc trường học] with a degree in [chuyên ngành] in [năm tốt nghiệp].

1.4. Trình bày kỹ năng và kinh nghiệm

I have [số năm] kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực [chuyên ngành].

Tôi có kỹ năng [danh sách các kỹ năng chính] và đã áp dụng thành công chúng trong [các dự án hoặc công việc trước đây].

 

I have [number] years of experience in [your field/industry]. In my previous role at [company name], I was responsible for [briefly mention your key responsibilities and achievements]. Additionally, I have worked on [mention any notable projects or collaborations]. I am confident that my experience in [your field] has equipped me with the skills and knowledge to excel in this role.

1.5. Tập trung vào sự đóng góp

Nêu rõ mong muốn của bạn trong việc đóng góp và phát triển tại công ty hoặc tổ chức: “Tôi muốn tham gia vào môi trường sáng tạo và đóng góp vào thành công của công ty/chương trình.”

I take pride in my ability to [đề cập đến các kỹ năng hoặc tài năng cụ thể mà bạn mang đến, ví dụ: ‘giải quyết vấn đề’ hoặc ‘giao tiếp hiệu quả]. In my previous projects, I have [đề cập đến những đóng góp hoặc tác động cụ thể mà bạn đã thực hiện, ví dụ: ‘các biện pháp tiết kiệm chi phí đã thực hiện’ hoặc ‘đã lãnh đạo thành công các nhóm liên chức năng’]. I am always eager to contribute my ideas and efforts to achieve the common goals of the team or organization.

1.6. Nói về sở thích và đam mê

Beyond my professional life, I am passionate about [1 hoặc 2,3 sở thích của bạn]. Through [sở thích/đam mê], I have been able to [đề cập đến bất kỳ sự phát triển hoặc tác động cá nhân nào mà nó đã mang lại cho cuộc sống của bạn].

1.7. Mô tả tính cách và phẩm chất cá nhân

I believe my [adjective 1], [adjective 2], and [adjective 3] nature enables me to [đề cập đến cách các đặc điểm tính cách của bạn đóng góp tích cực vào công việc và tương tác của bạn với những người khác]. I am [đề cập đến một đặc điểm tính cách tích cực, ví dụ: được tin tưởng hoặc ‘nhiệt tình”] and always [đề cập đến một đặc điểm khác, ví dụ: ‘ham học hỏi’ hoặc ‘một người chơi theo nhóm’]. People often say that I am [đề cập đến bất kỳ phản hồi hoặc lời khen nào bạn nhận được về tính cách của mình].”

1.8. Kết thúc bằng lời cảm ơn

“Cảm ơn vì đã cơ hội để tôi giới thiệu về bản thân. Tôi rất mong được làm việc cùng các bạn.”

“Thank you for taking the time to get to know me and my contributions. If you have any further questions or need additional information, please feel free to ask.”

Bạn cũng nên luyện tập giới thiệu bản thân trước gương hoặc trước bạn bè để tự tin hơn khi nói trước công chúng. Hãy để ý và tạo ra ngôn ngữ cơ thể tự tin và áp dụng gương mặt tự nhiên để tạo ấn tượng tốt hơn.

Đừng quên nói lời cảm ơn tới nhà tuyển dụng sau buổi phỏng vấn để bày tỏ sự biết ơn
Đừng quên nói lời cảm ơn tới nhà tuyển dụng sau buổi phỏng vấn để bày tỏ sự biết ơn

Lưu ý rằng, tùy vào tình huống và mục đích, bạn có thể điều chỉnh nội dung của mình để phù hợp và gây ấn tượng tích cực với đối tác hoặc nhà tuyển dụng. Hãy lắng nghe và trả lời câu hỏi một cách chân thành và tự tin, và hãy nhớ thể hiện sự đam mê và sự chuẩn bị cẩn thận cho bất kỳ cơ hội nào bạn có.

2. Mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh với ngành Marketing

Lưu ý rằng mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh này chỉ mang tính chất tham khảo. Bạn nên tùy chỉnh và điều chỉnh nội dung dựa trên kinh nghiệm và thành tựu cá nhân của mình để tạo sự ấn tượng độc đáo trong quá trình phỏng vấn.

– Good morning! My name is [Your Name], and I’m thrilled to have the opportunity to introduce myself for the marketing position. With a strong passion for creativity and strategy, I have been immersed in the marketing industry for [number] years.

– I hold a degree in Marketing from [name of university/college], where I gained a solid foundation in market research, consumer behavior, and brand management. Throughout my academic journey, I actively participated in various marketing projects, allowing me to apply my knowledge in real-world scenarios.

– In my previous roles, I have had the privilege of working with diverse teams and executing successful marketing campaigns. At [Company A], I played a key role in developing and implementing digital marketing strategies, which resulted in a [mention specific achievement, e.g.,]. Additionally, at [Company B], I led cross-functional teams to launch innovative product campaigns, contributing to a [mention specific result, e.g.,].

– Beyond my professional life, I am an avid consumer of the latest marketing trends and continuously seek opportunities to enhance my skill set. I am also passionate about graphic design and have honed my abilities using various creative software.

– As a marketing professional, I pride myself on being a keen observer of market trends and consumer preferences. I am known for my ability to identify strategic opportunities and create impactful marketing initiatives that resonate with the target audience.

– Thank you for considering my application. I am confident that my skills and dedication make me an excellent fit for this marketing position. I look forward to discussing how I can contribute to the success of your organization.

 

Dịch: Chào buổi sáng! Tên tôi là [Tên của bạn] và tôi rất vui khi có cơ hội giới thiệu bản thân cho vị trí tiếp thị. Với niềm đam mê mãnh liệt dành cho sự sáng tạo và chiến lược, tôi đã đắm mình trong ngành tiếp thị trong [số] năm.

Tôi có bằng Tiếp thị từ [tên trường đại học/cao đẳng], nơi tôi đã có được nền tảng vững chắc về nghiên cứu thị trường, hành vi người tiêu dùng và quản lý thương hiệu. Trong suốt hành trình học tập của mình, tôi đã tích cực tham gia vào nhiều dự án tiếp thị khác nhau, cho phép tôi áp dụng kiến ​​thức của mình vào các tình huống thực tế.

Trong các vai trò trước đây của mình, tôi đã có vinh dự được làm việc với nhiều nhóm khác nhau và thực hiện các chiến dịch tiếp thị thành công. Tại [Công ty A], tôi đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và triển khai các chiến lược tiếp thị kỹ thuật số, dẫn đến [đề cập đến thành tích cụ thể, ví dụ:]. Ngoài ra, tại [Công ty B], tôi đã lãnh đạo các nhóm liên chức năng triển khai các chiến dịch sản phẩm sáng tạo, góp phần vào [kết quả cụ thể đề cập đến, ví dụ:].

Ngoài cuộc sống chuyên nghiệp của mình, tôi là một người tiêu dùng cuồng nhiệt của các xu hướng tiếp thị mới nhất và liên tục tìm kiếm cơ hội để nâng cao bộ kỹ năng của mình. Tôi cũng đam mê thiết kế đồ họa và đã trau dồi khả năng của mình bằng nhiều phần mềm sáng tạo khác nhau.

Là một chuyên gia tiếp thị, tôi tự hào là người quan sát sâu sắc các xu hướng thị trường và sở thích của người tiêu dùng. Tôi được biết đến với khả năng xác định các cơ hội chiến lược và tạo ra các sáng kiến ​​tiếp thị có sức ảnh hưởng phù hợp với đối tượng mục tiêu.

Cảm ơn bạn đã xem xét ứng dụng của tôi. Tôi tự tin rằng các kỹ năng và sự cống hiến của mình khiến tôi trở thành người phù hợp tuyệt vời cho vị trí tiếp thị này. Tôi mong được thảo luận về cách tôi có thể đóng góp vào sự thành công của tổ chức của bạn.

3. Mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho sinh viên

Đối với các bạn sinh viên trẻ thì việc giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi phỏng vấn sẽ có nhiều khó khăn do chưa làm việc này nhiều. Tuy nhiên những mẫu câu đơn giản dưới đây sẽ giúp các bạn tăng phần tự tin khi phải đối mặt với việc đó.

Hello, My name is [Your Name], and I am a recent graduate with a [mention your degree] from [name of university/college]. I am enthusiastic about embarking on my professional journey and contributing my skills and knowledge to a dynamic team.

Throughout my academic years, I honed my abilities in [mention relevant skills or areas of expertise, e.g., ‘data analysis,’ ‘project management,’ or ‘communication’]. I actively participated in various extracurricular activities, such as [mention any relevant clubs, organizations, or projects], which allowed me to develop strong leadership and teamwork capabilities.

During my studies, I completed internships at [mention names of companies or organizations], where I gained practical experience in [mention specific tasks or projects, e.g., ‘content creation,’ ‘market research,’ or ‘social media management’]. These opportunities taught me the value of adaptability and problem-solving in a professional setting.

As a recent graduate, I am eager to apply my knowledge and learn from experienced professionals in the industry. I am confident that my passion for continuous learning and dedication to excellence will enable me to make meaningful contributions to your organization.

Thank you for considering my application. I am excited about the prospect of joining [company name] and contributing to its growth and success. I look forward to the opportunity to discuss how I can add value to your team.

Dịch: Xin chào, Tên tôi là [Tên của bạn] và tôi là sinh viên mới tốt nghiệp với [đề cập đến bằng cấp của bạn] từ [tên trường đại học/cao đẳng]. Tôi rất hào hứng bắt tay vào hành trình chuyên nghiệp của mình và đóng góp các kỹ năng và kiến ​​thức của mình cho một đội ngũ năng động.

Trong suốt những năm học của mình, tôi đã trau dồi khả năng của mình trong [đề cập đến các kỹ năng liên quan hoặc lĩnh vực chuyên môn, ví dụ: ‘phân tích dữ liệu’, ‘quản lý dự án’ hoặc ‘giao tiếp’]. Tôi tích cực tham gia vào các hoạt động ngoại khóa khác nhau, chẳng hạn như [đề cập đến bất kỳ câu lạc bộ, tổ chức hoặc dự án nào có liên quan], điều này cho phép tôi phát triển khả năng lãnh đạo và làm việc theo nhóm mạnh mẽ.

Trong thời gian học, tôi đã hoàn thành thực tập tại [đề cập đến tên của các công ty hoặc tổ chức], nơi tôi đã có được kinh nghiệm thực tế trong [đề cập đến các nhiệm vụ hoặc dự án cụ thể, ví dụ: ‘sáng tạo nội dung’, ‘nghiên cứu thị trường’ hoặc ‘quản lý phương tiện truyền thông xã hội’]. Những cơ hội này đã dạy tôi giá trị của khả năng thích ứng và giải quyết vấn đề trong môi trường chuyên nghiệp.

Là một sinh viên mới tốt nghiệp, tôi mong muốn áp dụng kiến ​​thức của mình và học hỏi từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong ngành. Tôi tin tưởng rằng niềm đam mê học tập không ngừng và cống hiến cho sự xuất sắc sẽ giúp tôi có những đóng góp có ý nghĩa cho tổ chức của bạn.

Cảm ơn bạn đã xem xét ứng dụng của tôi. Tôi rất vui mừng về triển vọng gia nhập [tên công ty] và đóng góp vào sự phát triển và thành công của nó. Tôi mong có cơ hội thảo luận về cách tôi có thể gia tăng giá trị cho nhóm của bạn.

Các bạn sinh viên trẻ nên chuẩn bị kỹ hơn khi giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh để tạo ấn tượng tốt khi phỏng vấn
Các bạn sinh viên trẻ nên chuẩn bị kỹ hơn khi giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh để tạo ấn tượng tốt khi phỏng vấn

Những mẫu câu giới thiệu bằng tiếng Anh về bản thân sẽ kém kiểu quả nếu không đảm bảo các quy tắc phát âm tiếng Anh, vì thế bạn cần chuẩn bị thật kỹ trước khi tham gia phỏng vấn bằng ngôn ngữ này. Nếu bạn chưa chắc về các câu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh của mình trước khi tham gia phỏng vấn, hãy tham khảo các khóa học tại SET Global để xây dựng và cải thiện nền tảng tiếng Anh cho mình hoàn hảo nhất.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng kí tư vấn

    SET Global cam kết bảo mật thông tin của quý anh/chị

    This will close in 0 seconds